Magnetic Money: theo dõi tỷ giá hối đoái tiền điện tử

Tỷ giá hối đoái tốt nhất dành cho PayPal, Perfect Money, Tether, Payeer, AdvCash,
WebMoney, Stellar, Bitcoin, Ripple, Litecoin, Dash, Monero, Ethereum, Zcash.

Magnetic Money: e-currency exchange rates monitor Magnetic Money: Wechselkurs-Monitor für E-Währung Magnetic Money: controlador de tipos de cambio de moneda digital Magnetic Money: monitor de taxas de câmbio virtual Magnetic Money: outil de surveillance des taux de change de devises électroniques Magnetic Money: pemantau nilai tukar e-currency Magnetic Money: theo dõi tỷ giá hối đoái tiền điện tử Magnetic Money:デジタル通貨両替レートモニター Magnetic Money : 전자화폐 환율 모니터 Magnetic Money: 電子貨幣匯率監看工具 Мониторинг обменников Magnetic Money

Thỏa thuận Người dùng Magnetic Money

1. Thuật ngữ và Định nghĩa

1.1. Magnetic Money (từ đây gọi là “Dịch vụ”) là một dịch vụ mạng Internet tự động tại https://magnetic-money.org, cung cấp các dịch vụ thông qua các giao diện phần mềm chuyên dụng cho tất cả Người dùng.

1.2. Người dùng là bất kì cá nhân hay tập thể hợp pháp nào chấp thuận tất cả điều khoản được đề ra bởi Dịch vụ, và theo đó ký kết bản Thỏa thuận Người dùng này.

1.3. Hệ thống Giao dịch Điện tử (từ đây gọi là “Hệ thống Thanh toán”) là một sản phẩm gồm cả phần cứng và phần mềm được phát triển bởi bên thứ ba để triển khai việc kế toán của các Đơn vị Điện tử và để tổ chức các giao dịch giữa những người dùng.

1.4. Tiền Điện tử (từ đây gọi là “Đơn vị Điện tử”) là những đơn vị kế toán của Hệ thống Giao dịch Điện tử tương ứng, đại diện cho một lượng ngân quỹ nhất định hay các quyền lợi có giá trị hợp đồng khác được sự đồng thuận của các Hệ thống Giao dịch Điện tử và người dùng của họ.

1.5. Hối đoái Tiền Điện tử (từ đây gọi là “Cơ sở hối đoái”) là một sản phẩm gồm phần cứng và phần mềm được phát triển bởi bên thứ ba nhằm mục đích hối đoái Đơn vị Điện tử trong các Hệ thống Giao dịch Điện tử. Cơ sở hối đoái là một tập thể độc lập hợp pháp và tuân thủ các yêu cầu pháp lý của cơ sở pháp quyền tương ứng.

2. Các điều khoản chung

2.1. Bản Thỏa thuận Người dùng này quyết định mối quan hệ giữa Người dùng và Dịch vụ đối với những dịch vụ được cung cấp bởi Dịch vụ cho Người dùng. Bản Thỏa thuận Người dùng này có giá trị cao hơn bất cứ thỏa thuận nào trước đây giữa Dịch vụ và Người dùng liên quan đến vấn đề này.

2.2. Bản Thỏa thuận Người dùng này không gây ảnh hưởng đến bất kì luật lệ hiện hành nào của các quốc gia nơi Dịch vụ được đăng ký hay nơi Người dùng đang sinh sống, và cả bất cứ hợp đồng nào giữa Người dùng và bên thứ ba.

2.3. Người dùng được coi là đã công khai chấp thuận bản Thỏa thuận Người dùng này khi Người dùng bắt đầu sử dụng Dịch vụ.

2.4. Thỏa thuận Người dùng này sẽ chấm dứt khi Người dùng ngưng sử dụng trang mạng của Dịch vụ.

2.5. Các Bên liên quan sẽ công nhận bản Thỏa thuận Người dùng điện tử này có giá trị pháp lý tương đương với bất kì bản hợp đồng nào được viết và kí.

2.6. Dịch vụ có quyền sửa đổi các điều lệ trong bản Điều khoản này mà không cần báo cho Người dùng. Tuy nhiên, bản cập nhật Điều khoản mới nhất sẽ được công bố trên trang mạng này.

3. Đối tượng của Thỏa thuận Người dùng

3.1. Đối tượng của bản Điều khoản này là sự cung cấp thông tin về tỷ giá hối đoái và điều khoản của các đơn vị Tiền Điện tử trong các Cơ sở hối đoái độc lập được chọn dựa theo các chính sách nội bộ của Dịch vụ và được cung cấp miễn phí cho Người dùng. Đối tượng cũng bao gồm các dịch vụ khác được miêu tả trên trang mạng này.

4. Điều khoản các Dịch vụ

4.1. Dịch vụ sẽ cung cấp các dịch vụ như thực trạng được miêu tả trên trang mạng của Dịch vụ, và sẽ không bảo đảm thêm điều gì khác.

5. Chính sách Bảo mật

5.1. Nhằm cung cấp các dịch vụ và giao tiếp với Người dùng, Dịch vụ sẽ thu thập thông tin cá nhân của Người dùng. Dịch vụ cam kết sẽ mã hóa những thông tin này và không công khai với bất kì bên thứ ba nào.

5.1.1. Bằng việc cung cấp thông tin cá nhân cho Dịch vụ trên trang mạng https://magnetic-money.org, Người dùng bằng lòng để Dịch vụ xử lý thông tin cá nhân của mình dựa trên Chính sách Bảo mật của Dịch vụ, và chấp thuận tất cả các điều khoản khác trong bản Thỏa thuận Người dùng này. Nếu Người dùng không đồng ý với bất kì điều khoản nào trong đây, họ phải ngưng sử dụng trang mạng của Dịch vụ ngay lập tức.

5.1.2. Tất cả thông tin cá nhân được Dịch vụ thu thập sẽ được lưu trữ trên các máy chủ của Dịch vụ trong khoảng thời gian từ 1 giờ đến 2 năm.

5.2. Tất cả mọi tương tác với trang mạng, và cả việc truyền tải thông tin cá nhân từ Người dùng tới Dịch vụ, sẽ được diễn ra thông qua một kênh SSL với hệ thống mã hóa 256 bit.

5.3. Những thông tin cá nhân được Dịch vụ thu thập và xử lý.

5.3.1. Dịch vụ sẽ thu thập thông tin liên lạc cơ bản của Người dùng cho các mục đích sau:

- Ghi nhận sự tham gia của Người dùng trong chương trình quan hệ đối tác.
- Báo cho Người dùng những thông số của đơn vị tiền tệ hối đoái đã chọn;
- Giao tiếp với Người dùng khi được yêu cầu;
- Đăng tải phản hồi của Người dùng về Cơ sở hối đoái (mà không công bố các thông tin cá nhân).

5.3.2. Dịch vụ sẽ thu thập địa chỉ IP của Người dùng cho các mục đích sau:

- Định tiêu chuẩn của những bên tham gia chương trình quan hệ đối tác;
- Bảo đảm những quyền lợi pháp lý của Dịch vụ để phòng ngừa sự lạm dụng trang mạng của Dịch vụ.

5.3.3. Dịch vụ sẽ thu thập dữ liệu ẩn danh về hành vi của Người dùng trên trang mạng và ứng dụng của Dịch vụ thông qua Google Analytics cho các mục đích sau:

- Cải thiện và tối ưu hóa trang mạng và các ứng dụng của Dịch vụ;
- Nghiên cứu những nhu cầu của Người dùng nhằm cung cấp thêm nhiều dịch vụ hơn.

5.3.4. Dịch vụ sẽ thu thập thông tin thanh toán của Người dùng cho các mục đích sau:

- Trả thù lao trong chương trình quan hệ đối tác.

5.4. Việc sử dụng cookies:

5.4.1. Để các trang mạng vận hành chính xác, Dịch vụ và những bên thứ ba được Dịch vụ thông qua việc thu thập số liệu ẩn danh có thể sẽ lưu trữ những tập tin dữ liệu nhỏ gọi là “cookies” lên máy vi tính của Người dùng. Những tập tin này cần thiết để:

- Người dùng tương tác với trang mạng dễ dàng hơn;
- Định tiêu chuẩn Người dùng tham gia chương trình quan hệ đối tác;
- Thu thập dữ liệu ẩn danh về hành vi của Người dùng trên trang mạng của Dịch vụ.

5.4.2. Dịch vụ sẽ mã hóa cookies theo cách mà chỉ Dịch vụ giải nghĩa được.

5.4.3. Người dùng có thể từ chối cài đặt cookies của Dịch vụ bằng cách thay đổi một vài thiết lập nhất định của trình duyệt.

5.5. Người dùng sẽ có toàn bộ quyền hạn đối với tất cả thông tin cá nhân của mình đã được thu thập, xử lý và lưu trữ bởi Dịch vụ. Tổng quan về các quyền hạn được ghi chép trong quy định GDPR, 216/679/EU. Để thực thi các quyền hạn này, Người dùng nên liên hệ Dịch vụ qua Mẫu Phản hồi.

6. Các điều khoản Miễn trừ

6.1. Dịch vụ sẽ vận hành mỗi ngày, suốt ngày đêm, cố gắng không bị ngắt quãng đối với bất kì ứng dụng nào của Dịch vụ hoạt động trên cả phần cứng và phần mềm.

6.2. Dịch vụ sẽ cố gắng hết sức, nhưng sẽ không bảo đảm tính khả dụng mọi ngày, suốt ngày đêm của các dịch vụ được cung cấp. Dịch vụ sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ hư hại, tổn hao lợi nhuận hay mất mát nào khác xảy ra do Người dùng không truy cập được trang mạng và các ứng dụng của Dịch vụ.

6.3. Dịch vụ sẽ cố gắng hết sức, nhưng sẽ không đảm bảo tỷ giá hối đoái được công bố trên trang mạng của Cơ sở hối đoái trùng khớp hoàn toàn với tỷ giá được công bố trên trang mạng của Dịch vụ.

6.4. Dịch vụ sẽ cố gắng hết sức để kiểm tra, lựa chọn, và chỉ liệt kê những Cơ sở hối đoái đáng tin cậy. Tuy vậy, Dịch vụ không chịu trách nhiệm đối với bất kì hoạt động hay hành động nào của các Cơ sở hối đoái đã liệt kê.

6.5. Dịch vụ sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ hư hại, tổn hao lợi nhuận hay mất mát nào khác xảy ra cho Người dùng do sự chậm trễ, lỗi hay sự ngắt quãng của bất cứ giao dịch ngân hàng, truyền tải qua dây dẫn, hay bất cứ hành động tương tác nào giữa Người dùng và Cơ sở hối đoái.

6.6. Dịch vụ sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ hư hại, tổn hao lợi nhuận hay mất mát nào khác xảy ra cho Người dùng do nhận thức sai về tỷ giá giao dịch của Cơ sở đối hoái, lợi nhuận giao dịch hay bất cứ yếu tố chủ quan nào khác.

6.7. Khi sử dụng các ứng dụng của Dịch vụ, Người dùng có toàn bộ trách nhiệm phải đóng thuế theo quy định pháp luật của quốc gia đang sinh sống. Dịch vụ không phải là một doanh nghiệp tài chính, vì thế Dịch vụ sẽ không thông báo tới Người dùng về bất cứ khoản thuế khả dĩ nào từ việc sử dụng các ứng dụng của Dịch vụ.

6.8. Người dùng sẽ đảm bảo cho Dịch vụ (công ty quản lý, những người quản lý và nhân viên) tránh khỏi mất mát do kiện tụng hay tin đồn liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp tới việc Người dùng sử dụng các ứng dụng của Dịch vụ, trừ khi những mất mát này là hậu quả của những hành động hoặc sự bị động của Dịch vụ.

6.9. Người dùng không được sử dụng ứng dụng của Dịch vụ để thực hiện các giao dịch gian dối hay bất hợp pháp, và chấp nhận rằng bất cứ hành động đối hoái ngân quỹ gian dối nào đều có thể bị truy tố trước pháp luật. Hành vi của Người dùng có thể được xem là bất hợp pháp dựa trên luật của quốc gia đang sinh sống và cả quốc gia mà Dịch vụ đã đăng ký.

6.10. Người dùng sẽ công nhận rằng nội dung trên trang mạng của Dịch vụ được bảo vệ bởi luật bản quyền, sở hữu trí tuệ và các luật sở hữu khác. Bất cứ việc sử dụng nội dung mà không được cấp phép đều chống lại pháp luật.

6.11. Tất cả các thương hiệu và tên gọi riêng được nhắc đến trên trang mạng của Dịch vụ là tài sản độc quyền của những người sở hữu tương ứng.

6.12. Cả Người dùng và Dịch vụ đều không phải chịu trách nhiệm đối với nhau cho bất kì sự chậm trễ hay thất bại khi thi hành nghĩa vụ nào do những tình cảnh không thể tránh khỏi như thiên tai, cháy, lụt, khủng bố, thay đổi chính quyền, bất ổn dân sự, mất điện, mất kết nối và nhà cung cấp Internet.

6.13. Các Hệ thống Giao dịch Điện tử và tổ chức tài chính sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với bất cứ ngân quỹ nào Người dùng ủy thác cho họ. Dịch vụ không thể trở thành bên liên quan trong thỏa thuận giữa Người dùng và bất cứ Hệ thống Thanh toán hoặc tổ chức tài chính nào, và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ hành động sử dụng Hệ thống Giao dịch Điện tử không thích hợp hay bất hợp pháp nào của Người dùng, hay bất kì sự lạm dụng nào của Người dùng đối với Hệ thống Giao dịch Điện tử. Quyền lợi và nghĩa vụ của Người dùng và bất kì Hệ thống Giao dịch Điện tử hay tổ chức tài chính nào sẽ được thiết lập bởi các thỏa thuận tương ứng.

6.14. Các Cơ sở đối hoái sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với bất kì ngân quỹ nào Người dùng ủy thác cho họ. Dịch vụ không thể trở thành bên liên quan trong thỏa thuận giữa Người dùng và bất cứ Cơ sở đối hoái nào, và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ hành động sử dụng Cơ sở đối hoái không thích hợp hay bất hợp pháp nào của Người dùng, hay bất kì sự lạm dụng nào của Người dùng đối với Cơ sở đối hoái. Quyền lợi và nghĩa vụ của Người dùng và bất Cơ sở đối hoái nào sẽ được thiết lập bởi các thỏa thuận tương ứng.

Phiên bản hiện tại: 23.06.2018